Tournaments
1. Juha-Matti Pakka
2. Joni Peltola
3. Juha Lähteenmäki
4. Elmo Lehtiö
5. Waltteri Lehtiö
6. Teemu Puro
7. Janne Rekorius
8. Teemu Pukkinen
9. Jari Tattari
10. Joni Palosaari
11. Mikko Hämäläinen
12. Juuso Halme
13. Ville Halme
14. Ari Autio
15. Arttu Viitala
16. Ronny Seppälä
17. Jarkko Rautell
18. Kimmo Kuronen
19. Tapio Kainulainen
20. Pekka Huhtala
21. Sami Pellikka
22. Ilpo Väätäinen
23. Mika Pakarinen
24. Harri Hynynen
25. Juha Sarpola
26. Jukka Karjaluoto